şartlar + koşullar

wagamama web sitesi kullanım şartları + koşulları

bu web si̇tesi̇ne eri̇şi̇m ve kullanim aşağida yazili şart ve koşullara konu teşki̇l etmek üzere tedari̇k edi̇lm

1 kabul

www.wagamama.com.tr the "wagamama.com.tr yaramaz çocuk gıda ticaret a.ş. ("wagamama") tarafından işletilmektdir. wagamama türkiye’de konuşlu bir tüzel kişiliktir."

web sitemizi ziyaret edip kullanmak suretiyle, siz, hiçbir kısıtlama veya kalifikasyon olmaksızın, işbu kullanım şart ve koşullarının (“kullanım koşulları”) ve buraya referansla entegre edilmiş olduğu üzere sizin şahsınız için geçerli olan gizlilik & çerez politikasının (“gizlilik politikası”) bağlayıcı olduğunu burada kabul etmektesiniz."

wagamama söz konusu kullanım koşullarını her hangi bir süreçte tadil ve değiştirme hakkını saklı tutar. bu web sitesinin ziyaret edip kullanmak suretiyle, müteakip her bir ve tüm tadillerin ve değişikliklerin sizi bağlayacağı ve tüm geçerli yasa ve düzenlemelere aynen uyacağınız hususlarında burada mutabık kalırsınız. web sitemizi kullanan kullanıcılarımızın kullanım koşullarının güncellenmiş hallerini düzenli bir şekilde okumalarını tavsiye ederiz."

web sitemizin veya i̇çeriğinin (aşağıda daha detaylı bir şekilde açıklandığı üzere) her daim kesintisiz veya mevcut olabileceği konusuna ilişkin bir teminatımız yoktur. web sitemizin her hangi bir bölümünü veya tamamını hiçbir ihbarda bulunmaksızın her hangi bir süreçte askıya alabilir, geri çekebilir, durdurabilir veya değiştirebiliriz. hangi sebeple olursa olsun, web sitemiz her hangi bir süreçte her hangi bir süre için erişilemez olmazsa bile bizim sizlere karşı bu konuda bir yükümlülüğümüz olmayacaktır. web sitemize erişebilmeye yönelik her türlü önlemi alma sorumluluğu tarafınıza aittir. web sitemize sizin internet hattınızdan erişim sağlayan tüm şahısların işbu kullanma koşullarından ve diğer geçerli şart ve koşullardan haberdar olmalarına ve böylesi istemlere uymalarına ilişkin sorumluluk da gene size ait olacaktır."

web sitemizde temin edilen materyaller, i̇ngiltere ve uluslararası telif hakları yasaları da dâhil ancak bununla da sınırlı olmaksızn, geçerli telif hakkı yasalarınca korunmaktadır."

2 kişisel bilgiler

wagamama’ya vereceğiniz veya sizden toplanan tüm kişise bilgileriniz geçerli gizlilik politikası tarafından yönetilir. i̇şbu kullanım koşulları ile gizlilik politikası arasında doğabilecek farklılarınla sınırlı olması kaydıyla, gizlilik politikası şart ve koşulları üstün gelecektir. bu bağlamda, doğru, güncel ve eksiksiz bilgi vermekle ilgili soeumluluk tarafınıza aittir."

doğru ve güncel olmayan veya eksik bilgiler vermeniz halinde, ya da wagamama’nın kendi görüşü dâhilinde verdiğiniz bilgilerin doğru, güncel olmadığı veya eksik olduğu hissiyatının oluşması halinde, wagamama sizi web sitesinin tüm güncel ve gelecekteki kullanımından men edebilir."

3 kullanım sınırlamaları

metin, grafik, video, fotoğraf, ilustrasyon, ticari markalar, ticari isimler, hizmet işaretleri, logolar, wagamama lisansörlerinden edinilen bilgiler ve diğer materyaller vb. gibi web sitesinin içeriğini oluşturan materyaller (“i̇çerik”) entelektüel mülkiyet hakları altında hem i̇ngiliz hem de yabancı yasalar nezdinde korunmaktadır. i̇çeriğin sahipliği –diğer bir deyişle böyesi i̇çerik kapsamındaki tüm entelektüel mülkiyet haklarının sahipliği- wagamama veya bizim lisansörlerimize aittir. burada özellikle bahşedilmemiş tüm haklar wagamama veya onun lisansörleri adı ve namına rezervedir. i̇şbu kullanım koşullarının her hangi bir maddesinin ihlal edilmesi halinde, sizin i̇çeriği kulanmaya ilişkin izniniz otomatik olarak sonlanacak olup, bu durumda i̇çeriğin her hangi bir kısmına istinaden oluşturduğunuz tüm suretleri ivedilikle tahrip etmek zorundas

i̇çeriğin, işbu kullanma koşulları dâhilinde özellikle belirtilmemiş her hangi bir şekilde kullanımı bu kullanım koşullarının ihlal edilmiş olması manasına gelecek ve ilgili telif hakları, ticari markalar ve diğer yasaları çiğneyecektir."

burada aksi belirtilmediği müddetçe, wagaramama’nın öncelikli yazılı rızası olmaksızın, web sitemizdeki her hangi bir i̇çeriğin veya her hangi bir diğer sunucunun kullanıcı tarafından “aksettirilmesi” yasak olup, web sitemizin veya i̇çeriğinin hiç bir bölümünü, yine wagaramama’nın öncelikli yazılı rızası olmaksızın, her hangi bir ticari amaç için çoğaltılması, kopyalanması, satılması, yeniden-satılması veya sömürülmesinin suç olduğu hususlarında burada mutabık kalırsınız. web sitemiz hiçbir hukuksuz işlem amacıyla, veya yasalarda belirtildiği üzere birini karalamak, taciz etmek, izlemek, tehdit etmek, suistimal etmek veya her hangi bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz etmek vb. gibi işbu kullanım koşullarınca yasaklanmış olan amaçlar için kullanılamaz.

wagamama size web sitemizi ve i̇çeriğini görmek ve tek bir suret şeklinde kopyalamanıza izin verir. ancak, web sitemiz ve i̇çerik içindeki hiçbir ikrarı, krediyi veya yasal ihbarı çıkarmamak veya tahrif etmemek hususlarında burada mutabık kalırsınız. geçerli olduğu hallerde, aşağıda yazılı olan telif hakları uyarısını eklemek zorundasınız: “copyright © 2017, wagamama limited. tüm hakları saklıdır”.

web sitemizi, sitemize zarar verecek, sakatlayacak, zora sokacak veya zayıflatıcı, ya da karşı tarafların web sitemizi kullanımına veya beğenisine zarar verebilecek şekillerde kullanmamalısınız. hekleyerek, şifre oluşturarak veya her hangi bir yolu veya yöntemi kullanarak web sitemize yetkilendirilmemiş erişimler yapmaya çalışmamalısınız."

nakul bir sebebi varsa ve hiçbir öncelikli uyarıda bulunmaksızın ve ilgili kararı kendi inisiyatifinde olması üzere, wagamama, sizin web sitemize veya her hangi bir kısmına her hangi bir süreçte erişiminize sonlandırmak hakkını saklı tutar."

4 fikirlerin sunumu

wagamama her hangi bir düşünce veya fikrin (web sitemizin izniyle kullanılmasına ilişkin iznin alındığı durumlar hariç olmak kaydıyla, örneğin; materyaller, fikirler, öneriler, know-how veya konseptler) veya her hangi bir başkasının, kendi web sitesi üzerinden sunulmasını rıza göstermez. web sitemizin izniyle kullanılmasına ilişkin iznin alındığı durumlar hariç olmak üzere, tüm sunumlar, wagamama’nın kendi inisiyatifi dâhilinde, okunmaksızın silinecek veya tahrif edilecektir. bu vesileyle, siz, wagamama’ya, sizin tarafınızdan veya sizin namınıza web sitemize yapılacak olan tüm sunumlara istinaden ilgili entelektüel mülkiyet hakları hükümlerinin uygulaması için gayri kabulü rucu, sonsuz, telifsiz izni (üçüncü şahıslara da alt-izin verilmesi hakları da dâhil) verdiniz ("lisanslı sunumlar"). lisanslı sunumlarınızın wagamama veya onun lisanslıları tarafından kullanımının üçüncü tarafların entelektüel mülkiyet haklarını veya diğer haklarını ihlal etmeyeceği hususunu burada belirtir ve temin edersdiniz."

5 web sitesinden hiperlinkler

web sitemiz, üçüncü taraflarca sahip olunan veya bunlardan kaynaklanan metinlere, grafiklere, videolara, görsellere, müziklere, seslere ve bilgilere (hepsi birlikte “üçüncü taraf uygulamalar”) yanında, diğer web siteleri ve web sayfalarına da (“üçüncü taraf sayfaları”) hiperlinkler içerir. wagamama, üçüncü taraf sayfalarını veya üçüncü taraf uygulamaları içeriklerinin doğruluğu, eksiksizliği veya uygunluğu hususlarına istinaden araştırmaz, incelemez veya gözlemlemez."

wagamama, kendi sitesi üzerinden erişilen hiçbir üçüncü taraf sayfası veya üçüncü taraf uygulamasından sorumlu değildir. üçüncü taraf sayfalarına veya üçüncü taraf uygulamalarına erişim için web sitemizde verilmiş hiperlinklerin varlığı, bunların wagamama tarafından onaylandığı veya tasdik edildiği manasına gelmez. eğer web sitemizi bir başka üçüncü taraf sayfasını veya bir üçüncü taraf uygulamasını ziyaret etmek üzere terk ederseniz, bu işlemle ilgili tüm riziko tarafınıza aittir."

6 bilgilere güvenilmemesi

web sitemizdeki materyaller ve i̇çerik sadece genel amaçlı bir bilgi sunmak amacıyladır. yoksa, sizin güvenmenizi gerektiren her hangi bir bilgiyi temin etmek amaçlı değillerdir. web sitemizde bulunan her hangi bir içerik bazında her hangi bir işleme kalkışmadan veya sakınmadan önce gerekli profesyonel tavsiyeyi edinmenizi salık veririz."

wagamama sitesindeki bilgileri güncellemek için her ne kadar elinden geleni yapıyorsa da, web sitesindeki i̇çeriğe istinaden, böylesi i̇çeriklerin ve/veya rızaların doğru, eskizsiz veya güncel olduğuna ilişkin, ne yazılı ne sözlü, hiçbir temsilde bulunmaz, garanti vermez veya temin etmez..

7 wagamama ile onun lisansörleri ve ortaklarının yükümlülükleri

web sitemizin ve/veya i̇çeriğinin kullanımına ilişkin riziko size aittir. web sitemizin i̇çeriği teknik tutarsızlıklar veya yazım hatalarını içerebilir.

wagamama web sitesini güncelleyebilir ve/veya i̇çeriğini her jangi bir süreçte değiştirebilir. ancak, web sitemizdeki her hangi bir i̇çeriğinin tarihi her hangi bir süreç itibarıyla bitmiş olabilir, ve wagamama’nın bunu güncellemekle ilgili bir yükümlülüğü de yoktur. wagamama, web sitesinin veya her hangi bir i̇çeriğinin her hangi bir hatadan veya çıkarımdan ari olacağını garanti etmez."

geçerli yasalara konu teşkil etmesi kaydıyla, wagamama kendi web sitesinin kullanılması veya kullanılamaması, ya da sitede gösterilen her hangi bir i̇çeriğin kullanımından veya güvenilirliğinden kaynaklanmış veya bağlantılı olsa bile, kontrat dâhilinde olsun ya da olmasın, haksız filden (ihmal de dâhil) kaynaklanıyor olsun ya da olmasın, mecburi hizmetten kaynaklanıyor olsun ya da olmasın, hangi sebepten kaynaklandığına bakılmaksızın, oluşan hiçbir zarar, ziyan veya hasardan (öngörülebilir olsa bile) dolayı kullanıcıya karşı yükümlü olmayacaktır."

wagamama, kullanıcın bilgisayar ekipmanına, bilgisayar programlarına, veri ya da diğer kişisel materyallere web sitemizin kullanımı veya her hangi bir i̇çeriğin, ya da ona bağlı bir linkten indirme (download) yapılması esnasında bulaşabilecek her hangi bir virüsten, dağıtılmış hizmet-reddi atağından ya da diğer zararlı teknolojik materyalden dolayı oluşacak kayıplardan veya hasarlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır."

aksi haline burada özellikle izin verilmediği müddetçe, web sitemizi hiçbir ticari veya işletmesel amaç için kullanmamak hususunda, geçerli yasalara konu teşkil etmek üzere, wagamama’nın web sitesini kullanmanızdan veya bu kullanımla ilişkisinden, ya da web sitemizin performasından dolayı oluşabileceği üzere işlerinizin veya işletmenizin aksamasından, iş fırstalarının kaçmasından, kar kayıplarından vb. gibi sebeplerden oluşabilecek hiçbir zarar, ziyan veya kaybınızdan dolayı wagamama’yı sorumlu tutmayacağınız hususunda burada mutabık kalırsınız."

geçerli yasalarca izin verildiği oranda, wagamama, ister yazılı ister sözlü olsun, web sitesi veya her hangi bir i̇çeriği için geçerli olabilecek tüm koşulları, garantileri, temsilleri veya diğer şartları bu vesileyle istisna tutar."

i̇şbu kullanım koşulları içindeki hiçbir şey, wagamama’nın ihmalinden, sahtekârlığından veya kasıtlı yanlış temsillerinden, ya da geçerli yasalar altında istisna tutulamayan veya sınırlandırılımayan bir durumundan kaynaklanan bir ölüme ya da kişisel yaralanmaya istinaden wagamama’nın yükümlülüğünü istisna kılmaz ya da sınırlamaz."

8 tazmin

sizin web sitemizi veya i̇çeriğini size kullanım koşulları altında izin verilen şekillerin dışında kullanmızdan dolayı wagamama’nın uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyandan sorumlu olacak ve böylesi durumlarda wagamama’yı tanzim etmekle yükümlü hale geleceksiniz.

sizin kullanım koşullarını ihlal etmenizden dolayı üçüncü taraflara vereceğiniz her türlü zarar, ziyan, tazminat talebi, masraf vb. istinaden bizleri tam amansıyla (full) tazmin edeceğiniz hususunda burada mutabık kalırsınız."

9 genel

aşağıda yazılı olan maddeler, her ne sebeple olursa olsun, işbu kaullanım koşullarının sonlanması ve/veya süresinin bitmesini müteakip de geçerli olmaya aynen devam edeceklerdir: kullanım sınırlamaları, fikirlerin sunumu, bilgilere güvenilmemesi, wagamama, onun lisansörleri ve ortaklarının yükümlülükleri, tazmin, geçerli yasalar, feragat ve ayrılabilirlik, ticari markalar, virüsler, anlaşmanın bütünü."

10 geçerli yasalar

geçerli yasaların hükümlerine konu teşkil etmek üzere, işbu kullanım koşulları, yasa hükümlerinin çatışmasına bakılmaksızın, i̇ngiltere yasalarına göre yönetilecektir. siz ve wagamama, işbu kullanım koşulları hükümlerinden kaynaklanabilecek her türlü uzlaşmazlığın, ihtilafın, talebin, aksiyonun vb. durumun i̇ngiltere mahkemeleri tarafından nihai çözüme kavuşturulacağına burada özellikle rıza göstertirsiniz.

11 feragat ve ayrılabilirlik

i̇şbu kullanım koşullarının hükümlerinden her hangi birisinin yargılama haklarına ver yetkisine sahip her hangi bir mahkeme tarafından geçersiz olduğuna hükmedilmesi halinde, böylesi bir hükmün geçersizliği işbu kullanım koşullarının arda kalan diğer hükümlerinin geçerliliklerini boşa çıkarmayacak ve bunlar tam amanasıyla geçerli olmaya aynen devam edeceklerdir. i̇şbu kullanım koşullarının her hangi bir hükmünden feragat edilmesi hali, böylesi bir hükmün veya koşulun veya diğer bir şartın ya da koşulun da kullanımından feragat edildiği veya feragatına devam edildiği manasına gelecektir.

12 ticari markalar

wagamama ticari markasının, hizmet markasının veya logosunun izinsiz kullanımı yasaktır ve ticari marka yasası hükümlerinin ihlalini teşkil edebilecektir."

13 virüsler

web sitemizin virusten veya böcekten ari olacağını garanti etmeyiz.

web sitemize erişmekte kullandığınız enformasyon teknolojisinin konfigürasyonundan, bilgisayar yazılımlarından ve platformlarından siz sorumlusunuz. kendi anti-virüs programınızı kullanınız."

web sitemizi kasten kötüye kullanmamalı ve zararlı virüsleri, trojanları, böcekleri, lojik bombalarını veya diğer zararlı teknolojik materyalleri göndermemelisiniz. web sitemize, web sitemizi taşıyan sunucuya veya diğer sunuculara, bilgisayarlara veya web sitesinin bağlı olduğu veritabanına yetkisiz erişim girişimlerinde bulunmamalısınız. hizmet-reddi atağı veya dağıtımlı hizmet-reddi atağı vasıtasıyla web sitemize saldırmamalıdır. i̇şbu maddenin ihlali halinde, geçerli yasalar altında cezayı gerektiren bir suçu işlemiş olabilirsiniz. wagamama böylesi her bir ihlali ilgili emniyet makamlarına rapor edecek ve sizin kimliğinizi böylesi makamlara vermek suretiyle işbirliği içine girecektir. böylesi bir ihlalin oluşması dudurmunda, sizin web sitemizi kullanma hakkınız da acilen sona erecektir."

14 anlaşmanın bütünü

web sitemizde özellikle ve bariz bi şekilde wagamama adı ve namına yayınlanmış bir uyarı veya tekzip olmadıkça, işbu kullanım koşulları, geçerli wagamama gizlikişk politikası da dâhil, siz ile wagamama arasında web sitemizin ve i̇çeriğinin kullanımına ilişkin yapılmış anlaşmanın bütününü teşkil eder."

15 bizimler i̇rtibat içi

bizimle info@wagamama.com.tr adtesinden e-posta ile irtibata geçerbilirsiniz"